Welkom
Consulten
Tarot
Dromen
Basiscursus Tarot
Diversen
Prijzen
Contact
Gastenboek
Links
Sitemap

 

Tarot

 

Oorsprong en ontstaan van de tarot

De tarot is een spel dat bestaat uit 78 kaarten. Het lijkt op het gewone kaartspel wat we allemaal kennen. De tarot wordt vooral veel gebruikt om inzicht te krijgen in verschillende vraagstukken. De tarot is opgebouwd uit 78 kaarten. Er zijn 56 kleine arcana tarot kaarten. En er zijn 22 grote arcana tarot kaarten. Het woord arcana komt uit het Latijns en betekent geheimen. In de kleine arcana zijn er vier elementen. Deze elementen noemen we bij tarot kaarten staven, kelken, pentakels en zwaarden. Deze vier elementen in de kleine arcana gaan van de tarot kaart aas tot en met tien. En gaan verder in vier tarot hofkaarten te weten schildknaap, ridder, koningin en de koning. De grote arcana bestaat uit 22 tarot kaarten die begint met de tarot kaart de dwaas nummer 0 en eindigt met de tarot kaart de wereld nummer 21.

In mijn consulten gebruik ik de Rider-Waite Tarot, dat in 2009 alweer 100 jaar bestond. Dit tarot-spel is het populairst. Er is veel over geschreven en het is makkelijk te lezen. 

Ik maak ook gebruik van de Voyager-tarotkaarten ontwikkelt door James Wanless.. De Voyager is bijzonder vanwege de vormgeving en symboliek. De kaarten zijn gemaakt van fotocollages, die symbolen bevatten van alle culturen uit de geschiedenis en deze tijd. Ik gebruik de Voyagerkaarten regelmatig om tot een verdieping te komen als ik de Rider Waite kaarten lees.  

Er wordt veel gespeculeerd over of het gewone kaartspel nu ontstaan is uit de tarot of dat de tarot ontstaan is uit het gewone kaartspel. Het ontstaan van de tarot blijft dus een mysterie. De oudste referentie naar het gewone kaartspel dateert uit 1370. In de Middeleeuwen werd de tarot door de kerk afgedaan als het prentenboek van de duivel en werd dus in de ban gedaan.

Maar er waren gelukkig niet alleen negatieve geluiden over de tarot. Een geestelijke schreef bijvoorbeeld in die tijd dat de tarotkaarten met de zwaarden kunnen verwijzen naar gerechtigheid. De tarotkaarten met staven verwijzen naar vastberadenheid, de tarotkaarten met kelken naar het geloof. De tarotkaarten 'munten', zgn. pentakels, gaven informatie over liefdadigheid en naastenliefde.

Door de uitvinding van de boekdrukkunst aan het eind van de Middeleeuwen is ondanks de banvloek toch een schat aan informatie bewaard gebleven.

De boekdrukkunst wordt uitgevonden, en hierdoor is er een schat aan informatie bewaard gebleven. Vanuit deze tijd stammen de eerste lijsten met betekenissen van tarot kaarten en ook de eerste verhalen over de herkomst van de tarot. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de naam tarot. In het Frans wordt de laatste 't' niet uitgesproken. In Italië is er een rivier Taro. Dit feit en het feit dat de oudst bewaard gebleven tarot kaarten uit Italië stammen, is voor sommige Franse tarot beoefenaars genoeg om Italië aan te wijzen als de bakermat van de tarot. Anderen menen dat de tarot in Egypte is ontstaan. 'Tar' zou 'weg' of 'pad' betekenen in het Egyptisch en 'Ro' betekent: 'Koning' of 'Koninklijk'. Dit zou kunnen betekenen dat de tarot een boek zou zijn met geheime, magische wijsheid uit het oude Egypte. Dan is er nog een stroming die er op wijst dat de grote Arcana 22 tarot kaarten telt en het Hebreeuwse alfabet 22 letters en dat er dus verband bestaat tussen de tarot en de Hebreeuwse kabbala (joodse geheime leer). Rond 1880 waait de belangstelling voor het occulte, en ook de tarot, over naar Engeland. Esoterische orden, zoals de Orde van de Gouden Dageraad waarvan Arthur Waite en Alestair Crowley lid zijn, rijzen als paddenstoelen uit de grond. De leden van de Orde van de Gouden Dageraad waren zeer gecharmeerd van de tarot. Arthur Waite en Alestair Crowley ontwerpen in die tijd beiden een eigen tarot spel. Crowley noemt zijn set tarot kaarten Het Boek van Toth, naar de Egyptische god Toth, god van de magie, het schrift en geneeskunde. Zijn visie richt zich meer op het geloof in een Egyptische oorsprong. Arthur Waite schrijft in zijn boek “The Pictorial Key to the Tarot” dat er geen enkel bewijs is dat de tarot een Egyptische oorsprong heeft en dat de eerste referenties pas van ongeveer van 1400 dateren.

Pas eeuwen later, ten tijde van de Franse Revolutie (1789). neemt de belangstelling voor het occulte enorm toe. De interesse in de tarot groeit enorm en wordt vooral gebruikt als voorspelmethode voor alle rangen en standen.

Zo ontstaan er dus verschillende visies over de herkomst van de tarot kaarten en die worden vaak als waarheid gebracht. Sinds de Franse revolutie wordt de tarot vaak gebruikt om de toekomst te voorspellen en er wordt een duidelijk diepere esoterische betekenis aan gekoppeld. De Grote arcana kaarten worden gezien als een inwijdingsweg. Voor veel mensen wordt het belangrijk om een esoterische, gnostische bron te kunnen aanwijzen. Dat de kaarten zomaar uit het niets ontstaan zijn, lijkt onaanvaardbaar. Tot op de dag van vandaag lijkt dat nog steeds zo te zijn.

Mijn visie is om met behulp van de tarot het beste in mensen te helpen ontwaken, waardoor verborgen talenten zichtbaar kunnen worden.  

De Tarotkaarten worden gebruikt om antwoord te krijgen op vragen op diverse gebieden.
Het antwoord dat men op die manier krijgt leidt tot meer inzicht in onszelf en de situatie betreffende de vraag. Tijdens een consult gaan we kijken naar het beeld wat de kaarten geven, rond het thema wat je bezighoudt, die betrekking hebben op jou, jouw vraag en op jouw omstandigheden.

Tarotconsulten alleen op afspraak, zie pagina contact.


 

 

 

 

 


REWITHA | renywithaar@gmail.com